Kto i na podstawie czego decyduje o przyznaniu lub odmowie dotacji Unijnych

Dlaczego mój wniosek został odrzucony? Takie oto pytanie zadaje sobie wiele podmiotów, które ubiegały się o dotację unijną. Przyczyn takiego właśnie stanu rzeczy wymienić można naprawdę sporo – niejednokrotnie decydują o tym wręcz dziecinne błędy typu brak podpisu czy pieczątki w określonej rubryce.
Jednakże na jedną rzecz należy tutaj zwrócić szczególną uwagę, a mianowicie na biznesplan. Jest on w tym przypadku wymagany i od niego w dużym stopniu uzależniona jest decyzja w sprawie wniosku.

Wielu aplikantów ma do tego błędne podejście. Wydaje się im bowiem, że biznesplan jest pisany przede wszystkim na potrzeby komisji, która będzie oceniać wniosek. Tymczasem nie jest to wcale prawdą, ponieważ potencjalny beneficjent któregoś z programów sporządza go w głównej mierze na swój własny użytek. Musi on przy tym pamiętać, że jeśli otrzyma dotację, będzie miał obowiązek zrealizowania tegoż planu – z tego chociażby względu należy dołożyć wszelakich starań, aby został on sporządzony profesjonalnie.

Należy mieć przy tym na względzie to, że nie może on funkcjonować w oderwaniu od realiów i faktycznych możliwości danego podmiotu. Jeśli będzie inaczej, pojawią się poważne trudności z wdrażaniem go w życie. Unia zaś będzie nadzorować ten proces przez jakiś czas. Poprzez biznesplan beneficjent ma sobie pewne działania ułatwiać, a nie na odwrót. Jeżeli pojawiają się trudności z opracowaniem takiego dokumentu, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy fachowców świadczących tego rodzaju usługi.